မေဒေးနေ့၊ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့သမိုင်း

*** Unicode *** မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် မေ ၁ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့လုပ်သမားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ဟာ နိုင်ငံအသီးသီးက အလုပ်သမားများအတွက်